Llongyfarchiadau Lyndon, MBE

Llongyfarchiadau i'n Llywydd Cyng. Lyndon Lloyd sydd wedi derbyn MBE am ei gefnogaeth o bobl mewn oed dros flynyddoedd lawer. Mae Lyndon yn mynd i agor y swyddfa newydd ar 15 Chwefror 2017 am 3yp - croeso i bawb, te a cacen am ddim!Yn y canllaw hwn, fe ddewch o hyd i rai awgrymiadau defnyddiol am sut mae amddiffyn eich hun rhag y gwres, sut i adnabod salwch sy’n gysylltiedig â gwres, a beth i’w wneud pe bydd rhywun yn arddangos arwyddion ohono.
Gallwch ddarllen y canllaw ar-lein, neu alw heibio i un o’n swyddfeydd i godi copi.Helpwch ni i greu Ceredigion sy’n gyfeillgar i ged heddiw

Agoriad Swyddogol Age Cymru Ceredigion yn Aberystwyth yn ddiweddar.

Agoriad Swyddogol Age Cymru Ceredigion yn Aberystwyth yn ddiweddar.

Ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Sut allwn ni helpu chi

Gwybodaeth a Chyngor

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol diduedd sy’n rhad ac am ddim, i'ch helpu chi i hawlio'r budd-daliadau ymddeol mae gennych hawl iddynt neu ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych ei angen.

Sut y gallwch chi helpu

Gwirfoddolwch

Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl hŷn yn eich cymuned. Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan ac rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oed.

Gadael Etifeddiaeth

Os yw'r amser yn iawn i adael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch Age Cymru Ceredigion.

 

 

Gwasanaeth angenrheidiol i’r bobl 50+ hynny na allant dorri ewinedd bysedd eu traed eu hunain. 
Mae medru symud o gwmpas yn bwysig iawn!  Mae gwirfoddolwyr yn helpu’u cleientiaid i ddeall pwysigrwydd hylendid ac ymarfer corff wrth ofalu am eu traed, yn ogystal â chadw eu hewinedd yn daclus ac iach.  
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi gan Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn cael eu diogelu gan ein hyswiriant.  
Cysylltwch â: Carol Williams 01239 615777 / 07772 036 319
 
Gwasanaeth angenrheidiol i’r bobl 50+ hynny na allant dorri ewinedd bysedd eu traed eu hunain. 
Mae medru symud o gwmpas yn bwysig iawn!  Mae gwirfoddolwyr yn helpu’u cleientiaid i ddeall pwysigrwydd hylendid ac ymarfer corff wrth ofalu am eu traed, yn ogystal â chadw eu hewinedd yn daclus ac iach.  
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi gan Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn cael eu diogelu gan ein hyswiriant.  
Cysylltwch â: Carol Williams 01239 615777 / 07772 036 319

Cynnyrch a Gwasanaethau

Glanhau Cartrefi

Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi i bobl hŷn barhau yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain mor hir â phosibl.

Torri Ewinedd Traed

Os ydych chi dros 50 oed ac yn cael anhawster wrth dorri’ch ewinedd traed eich hunain, gallwn ei wneud ar eich rhan.

Cynnyrch a Gwasanaethau

Os ydych chi dros 50 oed ac yn cael trafferth mynd i siopa ar eich pen eich hun yn Aberteifi, gadewch i ni eich helpu chi.