Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Helpwch ni helpu pobl hŷn yng Ngheredigion

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch ein cefnogi - wneud cyfraniad, gwirfoddoli, codi arian, siop ar-lein neu adael i ni cymynrodd yn eich ewyllys.

Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr o bob oed ac yn croesawu pobl o bob maes o'n cymunedau amrywiol.

Mae rhai o'r rhesymau mwyaf poblogaidd ein gwirfoddolwyr yn dod atom ni yn mynd i ennill sgiliau newydd , rhannu gwybodaeth, cael hwyl neu roi rhywbeth yn ôl i'w cymuned.


Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am roi neu wirfoddoli.