Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Fel cenedl, rydym yn byw’n hirach

Mae yn ein budd ni i greu Ceredigion oed-gyfeillgar heddiw, fel y gallwn fod yn rhan o Gymru oed-gyfeillgar.

Sut mae ‘Cymru oed-gyfeillgar’ yn edrych?

Yn y Gymru oed-gyfeillgar, ni fyddai pobl hŷn yn dioddef rhwystrau i fyw’n annibynnol. Fe fyddant yn iach; yn byw’n ddiogel; ni fyddant yn dioddef anffafriaeth ar sail oed; ac fe fyddant yn parhau’n weithredol o fewn eu cymunedau.

Trwy ddatblygu newidiadau mewn cymunedau, eiriolaeth, a newidiadau mewn polisïau, fe allwn oll elwa o rymuso pobl hŷn.

Helpwch ni i greu Ceredigion oed-gyfeillgar heddiw - rhoddwch

Cefnogwch Gymru oed-gyfeillgar - cefnogwch

Ein gweledigaeth am sut rydym yn creu Cymru oed-gyfeillgar - lawrlwythwch