Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

 • Byw Adref

  Mae'n helpu unrhyw un 50+ i fyw yn anibynnol adref.

  Byw Adref

 • Grŵp Atal Cwympiadau

  Gallwch gwrdd â phobl newydd, dod yn fwy ffit wrth gael cymorth gan arbenigwr.

  Grŵp Atal Cwympiadau

 • Cyngor a Gwybodaeth

  Gall y system fudd-daliadau fod yn gymhleth iawn . Mae cymaint o wahanol fathau o fudd-daliadau a lwfansau sydd ar gael o gynifer o wahanol adrannau a gwasanaethau, gall fod yn anodd gwybod a ydych chi'n gymwys ar eu cyfer neu beidio.

  Cyngor a Gwybodaeth

 • Ffurflen gyfeirio

  Gall unigolion neu sefydliadau eraill ddefnyddio'r ffurflen hon i gyfeirio rhywun i ni am unrhyw un o'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig. Byw Adref a gwasanaethau Ewinedd Torri wedi costau cysylltiedig; gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor ac Eiriolaeth yn cael.