Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn darparu cyngor a gwybodaeth ar ystod eang o bynciau.

Gall y system fudd-daliadau fod yn gymhleth iawn . Mae cymaint o wahanol fathau o fudd-daliadau a lwfansau sydd ar gael o gynifer o wahanol adrannau a gwasanaethau, gall fod yn anodd gwybod a ydych chi'n gymwys ar eu cyfer neu beidio.

Bob blwyddyn rydym yn helpu miloedd o bobl i hawlio budd-daliadau ychwanegol a grantiau mynediad a gwasanaethau.

Age Cymru Ffeithiau a Chanllawiau

Gallwn hefyd drefnu i daflenni gwybodaeth a chanllawiau gael ei hanfon atoch, neu fel arall gallwch lawr lwytho'r taflenni ffeithiau a chanllawiau o wefan cenedlaethol Age Cymru genedlaethol.

Age Cymru Ffeithiau a Chanllawiau

Cysylltwch â'ch swyddfa leol am gymorth (contact your local office)