Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Os ydych dros 50 oed ac yn cael anahawster torri ewinedd eich traed eich hun, fe allwn wneud hyn i chi (er, mae eithriadau, er enghraifft os ydych yn dioddef Clefyd y Siwgr neu’n cymryd cyffuriau gwrthgeulol, gwiriwch gyda’r swyddfa berthnasol sydd wedi’i rhestri isod).

Mae ein gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi gan yr Adran Podiatreg yn Ysbyty Aberteifi.

Am apwyntiadau ac ymholiadau cysylltwch â’r swyddfeydd canlynol:

Aberteifi - 01239 615777

  • Meddygfa Llanbedr Pont Steffan
  • Canolfan ddydd Dyffryn Teifi
  • Castell Newydd Emlyn

Aberystwyth - 01970 615151

  • 27 Heol y Wig yn Aberystwyth