Scipiwch i'r cynnwys

60+ Diwrnod MOT

Prawf am ddim Iechyd a Ffitwydd at

Bwrpas i bobl 60+

Dydd Mercher, Mawrth 27, 2019

10.00 - 4.00yp

Carwyn James Building, Penglais Campus

Prifysgol Aberystwyth University

Fe'ch gwahoddir i fynychu asesiadau amrywiol sy'n dangos gweithgareddau byw bob dydd. Mi fyddwn yn paratoi arolwg o'ch cryfderau a'ch gwendidau yn yr elfen o ffitrwydd a darparu arweiniad ar fyw'n iach.

Gan gynnwys:

  • Pwysedd gwaed
  • Cyngor osteoporosis
  • Gofal iechyd Traed

Cefnogir gan:

Royal Osteoporosis Society ac Age Cymru Ceredigion

Darparir lluniaeth a chinio

Arweinwyr gweithdai:

David Langford a Marco Arkesteijn 

Er mwyn archebu lle ac yn derbyn pecyn o wybodaeth cysylltwch â:

01970 622299

Lawrlwythwch ein poster