Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Ein nod - yw gwella bywyd ar gyfer pobl hŷn yng Ngheredigion a'r cylch ac yn ychwanegol.

  • Cynnig gwasanaethau a chefnogaeth mewn ymateb uniongyrchol i anghenion penodol pobl hŷn.

  • Chwarae rhan yn addysg gyhoeddus ac eirioli ar ran pobl hŷn a’u gofalwyr.

  • Gweithio er mwyn datblygu gwasanaethau sy’n arloesol ac yn ddigon hyblyg i ymateb i amodau newidiol.

  • Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, boed yn statudol neu’n wirfoddol, er mwyn hyrwyddo gwasanaethau a chaniatáu i bobl hŷn fyw bywydau llawn a bodlon.

  • Sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gweld mewn ffordd bositif.

Ymddiriedolwyr

Karl Wilcox, Chair
Kate Curran, Treasurer
David Harries
Rowena Mathew
Brian Daniel
Alasdair Kenwright

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018