Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, ebost, ffurflen gyswllt ar-lein isod, post, neu sy'n swyddfa yn addas i gadair olwyn.

Sylwer na allwn gysylltu â thrydydd person ar eich cais, felly nodwch eich manylion cyswllt eich hunan yn unig.

Swyddfa Aberystwyth

27 Heol y Wig
Aberystwyth
SY23 2LS

T: 01970 615151
E: ab@agecymruceredigion.org.uk

Oriau Agor

Llun - Iau
10:00-13:00
14:00-16:00

Ar gau Gwener

Sywddfa Aberteifi

Uned 16
Canolfan Teifi
2 Pendre
Aberteifi
SA43 1JL


T: 01239 615777
Byw Adref: 01239 615556
E: cardigan@agecymruceredigion.org.uk

Oriau Agor

 Llun - Iau

10:00-13:00
14:00-16:00

Llun - Iau
10:00-13:00
14:00-16:00

Ar Gau Gwener

Byw Adref

T: 01239 615556
E: bywadref@agecymruceredigion.org.uk
Llun - Gwener

10:00-13:00
14:00-16:00

Os yw eich ymholiad yn y tu allan i'n amseroedd agor , gallwch ffonio Age Cymru Helpline 08000 223 444.