Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae ein Gwasanaeth Garddio’n cynnig ymweliad untro gan dîm dan oruchwyliaeth o'r Gwasanaeth Prawf i dacluso gerddi sydd wedi tyfu'n wyllt.

Bydd y tîm Cymuned yn dod â’u hoffer eu hun ac yn adfer eich gardd i gyflwr hawdd ei thrin.

Mae'r cynllun hwn ar gael i bobl 65+, ac mae hefyd ar gael i bobl 50+ sydd wedi'u cofrestru ar gyfer Taliad Annibyniaeth Personol.

Ni fyddwn yn gwneud gwaith ar eich gardd os:

  • ydych yn gwerthu eich tŷ
  • mae gennych arddwr rheolaidd
  • mae rhywun yn byw yn y cyfeiriad sy'n gallu gwneud hyn

 Os oes diddordeb gennych yn y cynllun hwn, ffoniwch ni ar 01554 784080.