Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Gallwch gwrdd â phobl newydd, dod yn fwy ffit wrth gael cymorth gan arbenigwr.

  • Gwella symudiad
  • Gwella cylchrediad ac ystwythder
  • Lleihau'r risg o gwympiadau
  • Sut i ymdopi ar y llawr
  • Cynnal eich annibyniaeth

£7 y sesiwn

Cysylltwch â:

David Langford, certified exercise practitioner - 07773 752927
neu swyddfa Aberystwyth - 01970 615151