Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Eisiau darganfod bargen, twtio eich cartref, neu wirfoddoli? Gallwch wneud oll o'r tri yn ein siopau elusen yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Ynglŷn â'n siopau

 Mae gennym 2 siop elusen, un wedi ei leoli yng Mhorthmadog, ag un yn Llangefni

 Pam na ddewch draw i chwilio am fargen!

 Rydym hefyd yn apelio am roddion o ddillad, bagiau, beltiau, esgidiau, llyfrau a dodrefn.

 Hyd yn oed os nad yw eich dillad mewn cyflwr i’w gwerthu gallwn gael arian drwy eu hailgylchu. Marciwch y bagiau yma fel “rags” os gwelwch yn dda.

Gallwn gasglu eitemau ond yn anffodus ni allwn gasglu o bob ardal. Er mwyn darganfod os gallwn gasglu o’ch ardal chi, yna cysylltwch â’r rheolwr siop lleol.

Gwirfoddoli yn ein siopau

Mae ein siopau'n dibynnu ar wirfoddolwyr i didoli stoc, i greu arddangosfeydd ffenestri diddorol, a gwasanaethu cwsmeriaid. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, ewch i'n tudalen gwirfoddoli i weld disgrifiad swydd siop elusen a sut i gysylltu.

Ewch i'n tudalen gwirfoddoli

Darganfyddwch mwy

  • Siop Llangefni

    Galwch fewn i’n siop ar Stryd Fawr Llangefni - gyda stoc sydd yn newid yn gyflym a digonedd o ddewis.  Ni wyddwch beth allwch ei ddarganfod!

  • Siop Porthmadog

    Mae gan ein siop ym Mhorthmadog amrywiaeth eang o eitemau gan gynnwys llawer o lyfrau am bris rhesymol, deunyddiau i'r cartref ac ambell i ddarn o ddodrefn bendigedig.

Siopa ar lein gyda ni

Ebay logo

Os ydych chi yn hoffi siopa ar-lein o gysur eich cartref eich hun, beth am ymweld â'n siop Ebay?

Ymweld an siop yma