Scipiwch i'r cynnwys

Eisiau darganfod bargen, twtio eich cartref, neu wirfoddoli? Gallwch wneud oll o'r tri yn ein siopau elusen yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Ynglŷn â'n siopau

 Mae gennym 4 siop elusen, un wedi ei leoli yng Nghaernarfon, un ym Mhorthmadog, un yn Llangefni ac un yn Mlaenau Ffestiniog.

 Pam na ddewch draw i chwilio am fargen!

 Rydym hefyd yn apelio am roddion o ddillad, bagiau, beltiau, esgidiau, llyfrau a dodrefn.

 Hyd yn oed os nad yw eich dillad mewn cyflwr i’w gwerthu gallwn gael arian drwy eu hailgylchu. Marciwch y bagiau yma fel “rags” os gwelwch yn dda.

Gallwn gasglu eitemau ond yn anffodus ni allwn gasglu o bob ardal. Er mwyn darganfod os gallwn gasglu o’ch ardal chi, yna cysylltwch â’r rheolwr siop lleol.

Gwirfoddoli yn ein siopau

Mae ein siopau'n dibynnu ar wirfoddolwyr i didoli stoc, i greu arddangosfeydd ffenestri diddorol, a gwasanaethu cwsmeriaid. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, ewch i'n tudalen gwirfoddoli i weld disgrifiad swydd siop elusen a sut i gysylltu.

Ewch i'n tudalen gwirfoddoli

Darganfyddwch mwy

 • Caernarfon

  Dewch draw  i'n siop yng Nghaernarfon i weld dewis wych o ddillad, bagiau, hetiau ac esgidiau. Siop berffaith os ydych chi'n hoff iawn o ffasiwn retro.

 • Porthmadog

  Mae gan ein siop ym Mhorthmadog amrywiaeth eang o eitemau gan gynnwys llawer o lyfrau am bris rhesymol, deunyddiau i'r cartref ac ambell i ddarn o ddodrefn bendigedig.

 • Llangefni

  Galwch fewn i’n siop ar Stryd Fawr Llangefni - gyda stoc sydd yn newid yn gyflym a digonedd o ddewis.  Ni wyddwch beth allwch ei ddarganfod!

 • Blaenau ffestiniog

  Mae gan siop Blaenau Ffestiniog ddetholiad gwych o Bric a Brac, llyfrau a DVDs - pob un o ansawdd da a phrisiau gwych!