Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Galwch heibio ac efallai cewch hyd i fargen!

Ble i ddod o hyd i ni

24 Stryd Fawr, Llangefni, Anglesey LL77 7NA

Oriau agor

O ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm

Beth rydym yn ei stocio

Mae gennym ystod dda o eitemau yn y siop, mae ein harbenigedd yn ddillad ac ategolion megis:

 • Hetiau
 • Bagiau
 • Menig
 • Sgarffiau
 • Esgidiau
 • Dillad merched yn cynnwys siacedi a ffrogiau
 • Dillad dynion gan gynnwys cotiau a siwtiau

Rydym hefyd yn gwerthu:

 • Dodrefn bach
 • Nwyddau trydanol
 • Bric a Brac
 • A llawer mwy

Rhoddion

Rydym wir werthfawrogi eich cefnogaeth a'r stoc rydych yn ddarparu i ni werthu. Os ydych chi'n cael trefn yn y cartref ac mae gennych eitemau i'w rhoi ffwrdd, plis gwnewch yn siŵr eu bod yn lân. Gallwch ollwng unrhyw roddion i ffwrdd yn unrhyw un o'n siopau neu fel arall yn ein uned didoli rhoddion Uned 14, Parth 5, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon.