Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Dros gyfnod Covid-19 mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi bod yn darparu gwasanaeth ffôn cadw mewn cyswllt ar gyfer pobl hŷn ac/neu fregus sydd wedi eu hynysu’n lleol (yn cynnwys Cyn-filwyr).

Gyda nifer o bobl wedi gweld budd o’r gwasanaeth a llai o gyfleoedd i weld pobol allan yn y gymuned, rydym yn cynnig cyfle i bobl gael clywed llais cyfeillgar ben arall y ffôn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth galwadau ffôn rheolaidd, dwyieithog a chyfrinachol  i rai sydd wedi eu hynysu ac angen sgwrs; a hefyd yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ar faterion fel cadw’r tŷ yn ddiogel a chynnes dros y gaeaf gan arbenigwyr y mudiad.

Ffoniwch Aled Evans ar 01286 685 921 neu aled@acgm.co.uk i gofrestru eich diddordeb a bydd gwirfoddolwr yn gallu cysylltu’n ôl gyda chi.

Galw am wirfoddolwyr newydd!

A fuasech yn hoffi ymuno gyda’n tîm o wirfoddolwyr i ymestyn ein gwasanaeth “cadw mewn cyswllt”?  Rydym yn gynnig cofrestriad gyda “Volunteering Wales” a hyfforddiant.  Cysylltwch â Aled Evans ar 01286 685 921 neu aled@acgm.co.uk  i drefnu hyn.