Scipiwch i'r cynnwys

Mae nifer o glybiau cinio wedi cael eu sefydlu yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae’n ffordd dda o gyfarfod pobl newydd, i gymdeithasu, cyfarfod ffrindiau a chael pryd o fwyd poeth maethlon.

Pwy all fynychu?

Unrhyw un dros 50 mlwydd oed sydd yn byw yng Ngwynedd neu Ynys Môn 

Ble lleolir y clybiau?

LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Hafan Elan, Llanrug 

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Clwb y Wygyr, Gwesty’r Harbwr, Cemaes Bay

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Neuadd Cymunedol Penygroes

Canolfan Moelfre (ger yr ysgol)

Feed My Lambs Caernarfon (Unwaith y mis)

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Llys yr Eifl, Caernarfon

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Neuadd Cymunedol Penygroes

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Cefnogwch ein clybiau cinio os gwelwch yn dda, er cynaliadwyedd y dyfodol. 

Cysylltwch â ni
E.bost:  beverley@acgm.co.uk / melissa@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 685 911