Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae nifer o glybiau cinio wedi cael eu sefydlu. Mae’n ffordd dda o gyfarfod pobl newydd, i gymdeithasu, cyfarfod ffrindiau a chael pryd o fwyd poeth maethlon.

Pwy all fynychu?

Unrhyw un dros 50 mlwydd oed sydd yn byw yng Ngwynedd neu Ynys Môn 

Ble lleolir y clybiau?

LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Hafan Elan, Llanrug 

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Neuadd Cymunedol Penygroes (heb agor yn ol, ond dod yn fuan)

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Neuadd Cymunedol Penygroes (heb agor yn ol, ond dod yn fuan)

Caffi Cartref, Bontnewydd 

Cefnogwch ein clybiau cinio os gwelwch yn dda, er cynaliadwyedd y dyfodol. 

Cysylltwch â ni
E.bost:  beverley@acgm.co.uk / melissa@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 685 911