Scipiwch i'r cynnwys

Mae ein Clwb Dydd ar gyfer unrhyw un dros 50 oed sydd angen cymorth ychwanegol, neu ofal personol.  Mae'r canolfannau'n cynnig nifer o weithgareddau i gadw'r corff a'r meddwl yn weithgar ac yn gyfle i gymdeithasu. 

Y Cartref, Bontnewydd  

Bob dydd Llun, Mercher a Gwener

Gellir trefnu cludiant lleol 

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar 01286 681911 neu e-bostio Beverley@acgm.co.uk / Melissa@acgm.co.uk

 Evidence briefing for commissioners: day centres for older people 


Adroddiad Arolygu