Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae ein Clwb Dydd ar gyfer unrhyw un dros 50 oed sydd angen cymorth ychwanegol, neu ofal personol.  Mae'r canolfannau'n cynnig nifer o weithgareddau i gadw'r corff a'r meddwl yn weithgar ac yn gyfle i gymdeithasu. 

Y Cartref, Bontnewydd  

Bob dydd Llun, Mercher a Gwener

Gellir trefnu cludiant lleol 

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar 01286 681911 neu e-bostio Beverley@acgm.co.uk / Melissa@acgm.co.uk

 Evidence briefing for commissioners: day centres for older people 


Adroddiad Arolygu