Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn darparu gwasanaeth caffi yng Nghanolfan Cyfiawnder Troseddol, Ffordd Llanberis, Caernarfon.  Mae’r gofod caffi yn cael ei ddarparu i ni gan Gwasanaeth Llysoedd ei Mawrhydi er mwyn ein galluogi i werthu te/coffi a lluniaeth ysgafn i bobl a staff sydd ym mynychu’r llys.

Canolfan Cyfiawnder Troseddol
Ffordd Llanberis  
Caernarfon
Gwynedd 

Ar agor Llun i Gwener 10.00yb – 3.00yp  

Cefnogwch wasanaethau lleol drwy ymweld â’n caffi

Cysylltwch â ni ar
E-bost: aled@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 685 921