Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn gweithio'n agos âphartneriaid amrywiol allweddol i sicrhau bod cyfleoedd ar gael i unigolion i fod yn fwy cynhwysol yn ddigidol ac yn fwy gwybodus gyda chyrifiaduron.

Gall y cyfleoedd hyn amrywio o ddarparu un tiwtorial i ddarparu dosbarthiadau sy'n rhedeg dros nifer o wythnosau.  Mae gan Age Cymru Gwynedd a Môn gynllun benthyciad gliniadur. Mae'r mentrau hyn yn galluogi pobl i ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, gliniaduron ac ati.

A oes dosbarthiadau y gallaf fynychu?

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau’n cymryd lle yn y gymuned, p’unai yn un sesiwn neu ddosbarthiadau’n rhedeg dros nifer penodol o wythnosau. Mae cyrsiau o’r fath yn cael eu cynnal er enghraifft mewn llyfrgelloedd ac hefyd o fewn Canolfannau Heneiddio’n Dda Age Cymru Gwynedd a Môn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

A oes gwahaniaeth faint yr wyf yn gwybod?
Na, gallwn drefnu neu eich cyfeirio at gyfleoedd hyfforddi sydd yn cwrdd â'ch anghenion.

 Nid wyf yn berchen a’r cyfrifiadur, a yw hyn yn gwneud gwahaniaeth?
Na, mae gennym gynllun benthyca gliniadur ble gallech fenthyg un o’n gliniadur hyd at 4 wythnos.
Nôd y benthyciad gliniadur yw rhoi hyder i bobl hŷn ddefnyddio gliniadur cyn prynu un eu hunain.

Hoffech chi fod yn Wirfoddolwr digidol lleol?
Mae’r fenter Cymunedau Digidol Cymru sydd yn cael ei redeg gan Canolfan Cyd-weithredol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a prosiect digidol Cyngor Gwynedd yn chwilio am wirfoddolwyr digidol. Byddai hyfforddiant llawn i unrhyw unigolion sydd â diddordeb gan y sefydliad perthnasol.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cysylltwch â ni
E-bost:  info@acgm.co.uk
Rhif ffôn:  01286 677711