Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn gweithio'n agos âphartneriaid amrywiol allweddol i sicrhau bod cyfleoedd ar gael i unigolion i fod yn fwy cynhwysol yn ddigidol ac yn fwy gwybodus gyda chyrifiaduron.

Gall y cyfleoedd hyn amrywio o ddarparu un tiwtorial i ddarparu dosbarthiadau sy'n rhedeg dros nifer o wythnosau.  Mae gan Age Cymru Gwynedd a Môn gynllun benthyciad gliniadur. Mae'r mentrau hyn yn galluogi pobl i ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, gliniaduron ac ati.

A oes dosbarthiadau y gallaf fynychu?

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau’n cymryd lle yn y gymuned, p’unai yn un sesiwn neu ddosbarthiadau’n rhedeg dros nifer penodol o wythnosau. Mae cyrsiau o’r fath yn cael eu cynnal er enghraifft mewn llyfrgelloedd ac hefyd o fewn Canolfannau Heneiddio’n Dda Age Cymru Gwynedd a Môn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cysylltwch â ni
E-bost:  info@acgm.co.uk
Rhif ffôn:  01286 677711