Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi cael cytundeb gan y Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i ddarparu gwiriadau diogelwch tân ar gyfer pobl hŷn yn rhad ac am ddim. 

Bydd y gwiriadau yn cael ei wneud gan ein tîm sydd wedi cael eu hyfforddi gan y Gwasanaeth Tân  ac Achub Gogledd Cymru. 

Bydd y gwiriadau yn cynnwys ymweliad i'r cartref a pharatoi adroddiad ar gyfer y perchennog / meddiannydd. Bydd larymau mwg newydd yn cael eu gosod ble sydd yn ofynnol, yn rhad ac am ddim. Os awgrymir offer pellach, bydd y mater yn cael ei gyfeirio ymlaen i’r Gwasanaeth Tân ac Achub.

Cysylltwch â ni
E-bost: melissa@acgm.co.uk / beverley@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 685911