Scipiwch i'r cynnwys

Galluogi pobl hŷn i lunio eu dyfodol.

Beth mae Lleisiau Lleol yn ei wneud?

Rydym yn gweithio ar ddatblygu cymunedol gyda phobl dros 50 mlwydd oed er mwyn eu galluogi i wella eu gwybodaeth, hunanhyder ac i gael llais er mwyn llunio eu dyfodol a gwasanaethau sydd ar gael iddynt.

Rydym yn cefnogi datblygiad o fforymau lleol, cyswllt i Gyngor Pobl Hŷn ac yn cynnig cefnogaeth ymarferol i’r grwpiau dros 50 ar Ynys Môn.

Byddwn yn gweithio o fewn chwe ardal Model Môn er mwyn datblygu fforymau lleol mewn partneriaeth â Porthyfelin Cyf.

Mae’r prosiect Lleisiau Lleol yn cael ei hwyluso gan Medrwn Môn ac yn bartneriaeth weithiol â Age Cymru Gwynedd a Môn, CAB Ynys Môn, Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru, Gwasanaeth Eiriolaeth a Chynghori Gogledd Cymru (NWAAA), Groundwork Gogledd Cymru, Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru, Llais Ni, Partneriaeth Gymunedol Porthyfelin a Digartref Ynys Môn.

Cysylltwch â ni
Sandra Roberts
E-bost: sandra@acgm.co.uk
Rhif ffôn: 01286 685926