Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Grŵp Cymdeithasol yw “Men’s Sheds” sydd yn cynnwys dynion obob math o gefndiroedd, sydd yn dymuno dysgu a rhannu sgiliau crefft gyda'i gilydd. Mae’n fan ble y gall dynion ddod at ei gilydd i rannu profiadau bywyd mewn awyrgylch cyfeillgar, hwyliog, croesawgar a diogel. Ble y gall dynion gael paned a rhoi’r byd yn ei le.

Mae “Men’s Sheds” yn anelu i:

 • Ddysgu sgiliau newydd
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Dilyn eich diddordebau
 • Ymlacio gyda ffrindiau
 • Teimlad o fod yn perthyn
 • Cyngor a Gwybodaeth
 • a llawer mwy

 
Beth yw “men’s sheds”? 
Mae “Men’s sheds” yn fan cyfarfod penodedig, cyfeillgar a chroesawgar ble gall ddynion ddod at ei gilydd ac ymgymryd â gweithgareddau amrywiol megis:

 • Gwaith Coed
 • Gwaith metel
 •  Ffotograffiaeth ddigidol
 • Garddio
 • Cyfrifiaduron

 Os am ragor o wybodaeth cysylltwch â Biran ar 01286 671711