Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae gennym ystod dda o eitemau yn y siop, mae ein harbenigedd yn ddillad ac ategolion megis:

  • Hetiau
  • Bagiau
  • Menig
  • Sgarffiau
  • Esgidiau
  • Dillad merched yn cynnwys siacedi a ffrogiau
  • Dillad dynion gan gynnwys cotiau a siwtiau

Ymwelwch â'n siop eBay a bachu bargen heddiw!

Ymwelwch ân tudalen Prynu Elusen a dewch o hyd i lawer iawn heddiw!

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth i ddarparu stoc i ni ei werthu. Os ydych chi'n cael sesiwn glirio a bod gennych chi rai eitemau i'w rhoi i ffwrdd, gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n lân. Gallwch ollwng unrhyw roddion yn unrhyw un o'n siopau neu bob yn ail yn ein depo didoli, uned 14, Parth 5, ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon. ffoniwch 01286 671711 i archebu slot gollwng.