Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd warws a chanolfan uwch-gylchu Cibyn ar agor i'r cyhoedd dros y misoedd nesaf.

Byddwn yn gwerthu dodrefn yn ogystal â darparu gwasanaeth uwch-gylchu.  Drwy’r gwasanaeth uwch-gylchu byddwn yn gallu prynu eitem, ac am gost ychwanegol, er enghraifft, gallwch ofyn iddi gael ei phaentio i liw eich dewis, dolenni newydd, ac ati yn ogystal â dodrefn di greu yn bwrpasol.

Yn ein huned ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon mae gennym hefyd brosiectau cymunedol Caban Dynion a Chaffi Trwsio. Mae'r ddau brosiect yma wedi'u hanelu at bob unigolyn fyddai’n hoffi rhannu sgiliau, dysgu sgiliau newydd, cymdeithasu a llawer mwy. P'un a ydych chi am helpu i greu'r dodrefn di greu yn bwrpasol a'r dodrefn uwch-gylchu, neu uwch-gylchu dillad neu dim ond eisiau galw heibio am baned a sgwrs, mae croeso cynnes i bawb.

I gael mwy o wybodaeth am brosiectau Caban Dynion a Chaffi Trwsio, ffoniwch Brian ar 01286 671711. Neu darganfyddwch fwy ar dudalen Facebook Caban Dynion Caernarfon Facebook Rydym hefyd yn recriwtio gwirfoddolwyr i'n helpu yn y warws, i ddarparu gwasanaeth cwsmer, cymryd archebion, didoli rhoddion, uwch-gylchu dillad, gwnïo a llawer mwy. Gallwn addasu rolau gwirfoddoli i weddu i chi. Am fwy o wybodaeth ffoniwch Ceri ar 01286 685920.

Nid yn unig fod hyn yn ffordd i siopa ond hefyd mae’n ffordd wych o ennill sgiliau, cwrdd â phobl newydd a dod ynghyd â ffrindiau.