Adnoddau

Hyrwyddo Ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, sy’n cael ei chydgysylltu gan Age Cymru a’i chefnogi gan amrywiaeth o sefydliadau cenedlaethol.  Darperir yr ymgyrch yn lleol drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan bartneriaid fel timau Iechyd y Cyhoedd, partner lleol Age Cymru, Gofal a Thrwsio, sefydliadau gwirfoddol eraill ac awdurdodau lleol.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am gefndir yr ymgyrch ac adnoddau defnyddiol i’w chynllunio a’i hyrwyddo’n lleol.

Adnoddau Gofal Piau hi y Gaeaf Hwn
 

Rhestr Wirio Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn

opens link in new window  Thermomedr Age Cymru- Blaen

opens link in new window  Thermomedr Age Cymru- Cefn
 

Adnoddau eraill

Diogelwch Rhag Tan yn y Cartref (PDF 397KB)

Little Book of Energy - Llyfryn gan yr Home Heat Helpline (PDF 1MB)

Brechu rhag y ffliw - amddiffyn eich hun ac eraill Maint Ffeil: (PDF 1.2MB)

Yn gynnes dros y gaeaf (PDF 409KB) 

opens link in new window Mwy o Arian yn Eich Poced (PDF 591KB) 

Warm Home Assistance leafet - Saesneg unig(Wales and West Utilities-PDF 2MB)

opens link in new window Stock up Your Store Cupboard- Saesneg unig (Word 5MB)

opens link in new window Chi a’ch meddyginiaeth (PDF 186KB)

Gweithgaredd corfforol (PDF 399KB) 

Osgoi llithro, baglu a chwympo (PDF 421KB) 

Os ydych chi wedi defnyddio adnoddau tebyg i ddatblygu / hyrwyddo / cyflwyno ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn yn eich ardal ac os hoffent iddynt ymddangos yn y rhestr adnoddau hon, gofynnir ichi gysylltu â ni.

Cysylltu â ni

Cydlynir Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn gan Age Cymru, elusen newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl hyn. Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach ar ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, os hoffech chi archebu pecyn gwybodaeth neu adnoddau ymgyrchu neu os ydych chi’n cynnal digwyddiad gellir ei gynnwys yn ein hadran digwyddiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Age Cymru
Ty John Pathy
13/14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ
 
Ffôn: 029 2043 1555
Ffacs: 029 2047 1418

Gallwch hefyd gysylltu â ni neu ofyn gwybodaeth Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn e-bostio’ch neges kwtw@agecymru.org.uk

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: