Cadw'n Iach

Mae’n bwysig cadw mor heini ac iach â phosibl gydol y flwyddyn, ond gall eich ffordd o fyw wneud hyd yn oed fwy o wahaniaeth i gadw’n iach yn y gaeaf.

Gall annwyd neu ffliw wneud i bobl deimlo’n wan iawn, felly mae’n bwysig darllen y cyngor canlynol ar sut i gadw’n hapus ac yn iach yn ystod misoedd y gaeaf.

 

Cyngor 1- Amddiffyn eich hun rhag y ffliw

Gall y ffliw achosi problemau iechyd difrifol i rai pobl; cofiwch amddiffyn eich hun rhagddo. I gael mwy o wybodaeth am y ffliw tymhorol a’r pigiad ffliw

Cyngor 2- Bwyta deiet amrywiol a chytbwys

I gael cyngor ar fwyta’n iach a pha fwydydd i’w prynu ar gyfer y gaeaf

Cyngor 3- Cadw’n weithgar i gadw’r corff a’r meddwl yn iach

I ddysgu mwy am gadw'n weithgar ac yn heini cliciwch yma.

Cyngor 4- Cysylltu â Galw Iechyd Cymru os oes gennych unrhyw broblemau iechyd

Os oes gennych unrhyw broblemau iechyd, gallwch gael cyngor am ddim gan y GIG drwy ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu drwy edrych ar eu gwefan yn Galw Iechyd Cymru

Cysylltu â ni

Cydlynir Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn gan Age Cymru, elusen newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl hyn. Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach ar ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, os hoffech chi archebu pecyn gwybodaeth neu adnoddau ymgyrchu neu os ydych chi’n cynnal digwyddiad gellir ei gynnwys yn ein hadran digwyddiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Age Cymru
Ty John Pathy
13/14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ
 
Ffôn: 029 2043 1555
Ffacs: 029 2047 1418

Gallwch hefyd gysylltu â ni neu ofyn gwybodaeth Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn e-bostio’ch neges kwtw@agecymru.org.uk

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: