We use cookies to give you the best experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our policy. Read more about how we use cookies and find out how you can change your browser's cookie setting
Skip to content
Please donate

Pecyn Cymorth Cartrefi Gofal

Gwirfoddolwyr Cartref Gofal - prosiect peilot

Mae'r prosiect peilot hwn a gefnogir gan CGGC ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi gweithio i recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr mewn wyth cartref gofal ledled Cymru. Y nod oedd cefnogi teuluoedd a ffrindiau i ymweld â chartrefi gofal yn unol â chanllawiau Covid cyfredol, i gymryd y pwysau ychwanegol wrth staff gofal ac i wella llesiant preswylwyr drwy weithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae cynnwys y gwirfoddolwyr gyda'r cartrefi gofal yn y prosiect peilot wedi rhoi mewnwelediad meddylgar a chanlyniadau cadarnhaol i bawb dan sylw.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Adroddiad Prosiect Peilot Gwirfoddolwyr Cartrefi Gofal

A oes fersiwn Saesneg o'r pecyn cymorth?

Ewch i fersiwn Saesneg y dudalen hon Care Home Toolkit

Become part of our story

Sign up today

Back to top