Etholiad Cyffredinol 2015

The 2015 General Election

Mewn Cymru cyfeillgar i oed byddai pobl hŷn yn cael parch, hawliau a chyfleoedd cyfartal, a’r un mynediad at wasanaethau â gweddill y boblogaeth.

Rydym yn annog pob plaid wleidyddol ac ymgeiswyr yr etholiad i fabwysiadu y
cysyniad o Gymru sy’n gyfeillgar i oed.

Dylai Senedd San Steffan a Llywodraeth y DU nesaf gymryd y camau canlynol:

Trechu tlodi pensiynwyr
Diogelu pobl hŷn rhag sgamiau
Cefnogi pobl hŷn trwy eu helpu nhw i barhau i weithio a dod o hyd i swyddi
Rhoi hawliau cyfartal i bobl hŷn
Rhoi mynediad at wasanaethau hanfodol i bobl hŷn

Mae ein datganiadau polisi yn rhoi dadansoddiad manwl o’n safbwynt ynghylch pob gweithred a’n hymgyrch sgamiau a thwyllo sy’n ymwneud â diogelu rhag sgamiau.

Mae copi papur o’n Maniffesto ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015 ar gael, yn unol â chais, oddi wrth policy@agecymru.org.uk.

Pencampwyr Oedran

Cefnogwch ymgyrch Age Cymru a gofynwch i’ch ymgeiswyr lleol i fod yn Bencampwyr Oedran trwy gwblhau ein holiadur arlein: 'Pencampwyr Oedran' (mi fyddwch yn cyrraedd gwefan ein chwaer elusen, Age UK). 

opens link in new window Etholiad Cyffredinol 2015

 

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: