Scipiwch i'r cynnwys

Nod y Cynllun

Rydym wedi mabwysiadu'r egwyddor y byddwn, wrth gynnal busnes cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Polisi Iaith Gymraeg