Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn falch o fod wedi cyrraedd Safon Ansawdd Elusen Age UK.

Mae ein cyflawniad o Safon Ansawdd Elusen Age UK yn cydnabod safon uchel ein perfformiad fel sefydliad. Mae'n tystio bod ein sefydliad yn cael ei lywodraethu a'i reoli'n dda; yn meddu ar gyfeiriad a strategaeth glir; ac wedi ymrwymo i sicrhau lles a diogelwch pobl hŷn, ein staff a gwirfoddolwyr.

I gael gwybod mwy am ein hardystiad Safon Ansawdd Elusen Age UK, cysylltwch gyda ni.

age-uk-charity-quality-standard2.jpg