Scipiwch i'r cynnwys

Our Byw Adref home support is an award-winning service offering help with household chores, shopping, garening, dog walking and someone to chat to.

Cymorth yn y cartref

Mae ein Cymorth Cartref Byw Adref yn wasanaeth arobryn sy’n cynnig cymorth gyda thasgau tŷ, siopa, mynd â chŵn am dro a rhywun i sgwrsio â nhw. Mae’n wasanaeth wedi’i deilwra y telir amdano i wella ansawdd bywyd y rheiny yn eu blynyddoedd olaf yng ngorllewin Cymru. Hefyd, gwiriad ynni cartref am ddim ac ar gyfer rhai a gwasanaethau tasgmon. Er nad ydym yn darparu torri ewinedd traed yng nghartref y cleient, mae gennym un clinig gofal traed cymdeithasol a gynhelir yn Aberteifi.

Gwasanaeth cymorth cartref cyfeillgar

Heb falu geiriau. Mae angen help arnoch gyda'ch gwaith tŷ nawr, rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau cartref a chymorth i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Byddwn yn mynd yr ail filltir fel nad oes rhaid i chi frwydro.

Gwybodaeth am y gwasanaeth

Mae Byw Adref yn wasanaeth cymorth cartref arobryn sydd ar gael yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro ac sy’n helpu’r rhai 50+ oed i fyw’n annibynnol. Rydym yn helpu ac yn cefnogi gyda

  • thasgau cartref
  • golchi dillad
  • smwddio
  • siopa ysgafn o siop leol
  • gwasanaeth eistedd
  • wyneb cyfeillgar

Mae'n wasanaeth sydd wedi'i deilwra i'ch anghenion unigol ar gyfer eich tawelwch meddwl.

Gweithio gyda Ni

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am weithwyr cymorth cartref i ddarparu'r gwasanaeth amhrisiadwy hwn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch â thîm Byw Adref.

Ffoniwch: 01239 615556 

E-bostiwch: carol.williams@agecymrudyfed.org.uk.