Scipiwch i'r cynnwys

Croeso i adran Help y wefan. Gallwch ddewis opsiwn isod i ganfod help a chefnogaeth gyda thestunau a swyddogaethau a all fod yn gymhleth.

Os ydych chi'n profi problemau o hyd, anfonwch e-bost at a disgrifiwch, gyda chymaint o fanylion â phosibl, y broblem sy'n digwydd, ynghyd â'r hyn yr ydych chi'n ceisio'i gyflawni.

Rydym eisiau i'r wefan hon fod mor hawdd ei defnyddio â phosibl, felly os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i'w gwella, rhowch wybod i ni.

Help gyda hygyrchedd
Help gyda lawrlwythiadau
Help gyda rhannu tudalennau