Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym eisiau i chi fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod y bydd Age Cymru Ceredigion (ACC) ac Age Cymru Sir Gâr (ACSG) yn uno fel sefydliad sengl ar 1 Ebrill 2020, a'r enw newydd yw Age Cymru Dyfed. Mae'r sefydliad newydd yn cwmpasu Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro.

Rydym hefyd yn falch iawn o gyhoeddi mai Simon Wright, (Cyfarwyddwr Gweithredol ACC), yw'r Prif Swyddog Gweithredol newydd.

Prif amcan Age Cymru Dyfed yw datblygu a darparu ymyriadau a gwasanaethau cymorth o safon uchel – i bobl hŷn a'u teuluoedd yn bennaf, yn y cartref ac yn y gymuned.

Mae llawer o bobl hŷn a'u teuluoedd yn cael budd o'r gwasanaethau gwerthfawr a ddarparwn, a phwrpas yr uno hwn yw cyfuno arbenigedd, adnoddau a thimau i greu sefydliad newydd a dynamig a fydd yn darparu gwasanaethau hanfodol ar draws y tair sir.

Bydd y sefydliad newydd yn ein galluogi i leihau ein costau swyddfa, symleiddio ein gwasanaethau a chynyddu’r cyfleoedd i gyflenwi mwy o wasanaethau, mewn ffordd gyson a mwy cynaliadwy, ar draws ardal ddaearyddol ehangach.

Ein hymddiriedolwyr

Harvey Jones, Cadeirydd
Peter Loughran
Allan Williams
Caroline Streek
Karl Wilcox
Kate Curran
Robin Dale
Alasdair Kenwright
Jack Lambert
David Harries