Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

 • Ailgylchu

  Os ydych chi eisiau ailgylchu yn Dyfed ond dydych chi ddim yn gallu mynd i fanc poteli neu rydych yn cael anhawster i ddeall beth ddylech ei roi yn eich bagiau glas a du, gall ein gwirfoddolwyr eich helpu.

  Ailgylchu 

 • Byw Adref

  Mae'n helpu unrhyw un 50+ i fyw yn anibynnol adref.

  Byw Adref 

 • Cyfeillio Dros y Ffôn

  Gallwch deimlo'n unig os nad oes gennych rywun i siarad â nhw. Gall sgwrs reolaidd dros y ffôn bob wythnos gyda gwirfoddolwr cyfeillgar wneud byd o wahaniaeth.

  Cyfeillio Dros y Ffôn 

 • Cyfeillio'n Cysylltu

  A hoffech chi fod yn rhan o brosiect newydd, arloesol lle rydych chi, fel person hŷn, yn cael eich grymuso i ddatblygu cyfeillgarwch a phrofiadau cymdeithasol ystyrlon sydd wedi’u teilwra'n arbennig i'ch anghenion, ac yn eich cymuned chi?

  Cyfeillio'n Cysylltu