Scipiwch i'r cynnwys

 

‘Yma i helpu Dyfed garu bywyd yn hwyrach!’

Mae Age Cymru Dyfed yn cynnig gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

 • Gwybodaeth a Chyngor

  Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor a sesiynau gwirio budd-daliadau yn un o'n swyddfeydd ar draws gorllewin Cymru. Gallwn hefyd gefnogi ymweliadau cartref.

 • Cymorth Digidol

  Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor a sesiynau gwirio budd-daliadau yn un o'n swyddfeydd ar draws gorllewin Cymru. Gallwn hefyd gefnogi ymweliadau cartref.

 • Byw Adref

  Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor a sesiynau gwirio budd-daliadau yn un o'n swyddfeydd ar draws gorllewin Cymru. Gallwn hefyd gefnogi ymweliadau cartref.

 • Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

  Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor a sesiynau gwirio budd-daliadau yn un o'n swyddfeydd ar draws gorllewin Cymru. Gallwn hefyd gefnogi ymweliadau cartref.

 • Gwerthfawrogi Cyn-filwyr

  Rydyn ni'n angerddol am helpu cyn-filwyr hŷn i rannu profiadau milwrol a chadw straeon i'w mwynhau gan bob cenhedlaeth. Mae ein harchif cyn-filwyr yn cadw cyfrifon cyn-filwyr 65+.

 • Cyngor Dementia

  Os yr ydych yn byw yng Ngheredigion ac mae gennych ddementia neu ddirywiad gwybyddol cysylltiedig, neu'n aros am ddiagnosis o'r fath, cysylltwch â'n cynghorwyr arbenigol.

 • Eirolaeth HOPE

  Mae eiriolaeth HOPE ar gyfer pobl 50+ a gofalwyr yn eu helpu i ymgysylltu, cymryd rhan, cael gwybodaeth, cael eu clywed, gwybod eu hawliau, gwneud dewisiadau a datblygu gwybodaeth.

 • Clinigau Gofal y Droed

  Ydych chi dros 50 oed ac yn wynebu rhywfaint o anhawster torri ewinedd eich traed eich hun? Gwiriwch ein dolen i weld a ydych yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth yn Aberteifi ar y ddolen isod.

 • Cymryd Rhan

  Darganfyddwch y llu o ffyrdd y gallwch ein cefnogi, o roddion i wirfoddoli a chodi arian. Rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth ac fe'i gwerthfawrogir yn fawr.