Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Age Cymru Dyfed

Rydym eisiau i chi fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod y bydd Age Cymru Ceredigion ac Age Cymru Sir Gâr yn uno fel sefydliad sengl ar 1 Ebrill 2020, ac mai ei enw fydd Age Cymru Dyfed.

Os ydych yn hoffi gwefan gymdeithasol

Ffoniwch Age Cymru Dyfed

Aberystwyth 01970 615151 / Cardigan 01239 615777 / Llanelli 01554 784080 Aberystwyth 01970 615151 / Cardigan 01239 615777 / Llanelli 01554 784080

Gweld pob cyswllt

Cyngor a Gwybodaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol diduedd sy’n rhad ac am ddim, i'ch helpu chi i hawlio'r budd-daliadau ymddeol mae gennych hawl iddynt neu ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych ei angen.

Grwpiau Cymdeithasol

Gall unigrwydd fod yn broblem pe baech yn unrhyw oedran yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell. Gall sgwrs ar y ffôn wneud gwahaniaeth mawr i bobl sy'n byw ar eu pen eu hunain.

Byw Adref

Mae ein Gwasanaeth Glanhau Cartref, sydd wedi ei wobrwyo, yn cael ei ail-frandio, a fydd yn awr yn cael ei adnabod fel Byw Adref. Mae'n helpu unrhyw un 50+ i fyw yn anibynnol adref.

Sut y gallwch chi ein helpu

 • Codi arian

  Heriwch eich hun, cewch hwyl a chasglwch roddion ar ein rhan gan godi arian trwy JustGiving.

  Codi arian 

 • Wirfoddoli gyda ni

  Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl hŷn yn eich cymuned.

 • Gadael Etifeddiaeth

  Os yw'r amser yn iawn i adael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch Age Cymru Dyfed.

 • Dyfed oed-gyfeillgar

  Yn y Gymru oed-gyfeillgar, ni fyddai pobl hŷn yn dioddef rhwystrau i fyw’n annibynnol.

  Dyfed oed-gyfeillgar 

Our quality marks

Age Cymru Ceredigion has achieved the Age UK Charity Quality Standard (CQS).  The CQS is externally assessed by quality assessment experts, SGS.