Scipiwch i'r cynnwys

Ein gweledigaeth yw byd lle gall pawb garu bywyd yn hwyrach.

 

Realiti Rhithwir a Sesiwn Gwybodaeth Digidol SERO Carmarthen. 24 Ebrill, 1030-1pm.

 
Profwch hud Realiti Rhithwir!
 
Ymunwch â ni ar daith rhith-realiti hudolus ar gyfer y rhai dros eu pumdegau. Galwch heibio, does dim angen archebu lle!
 
Mae'r profiad Realiti Rhithwir lles a gwybodaeth ddigidol hwn ar gyfer gofalwyr 18+ oed a'r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw.

Profwch hud Realiti Rhithwir! Realiti Rhithwir a Sesiwn Gwybodaeth Digidol Canolfan Mind, Llanelli. 23 Ebrill, 1030-1pm.

26 Inkerman Street, Llanelli. SA151SA

 
Ymunwch â ni ar daith rhith-realiti hudolus ar gyfer y rhai dros eu pumdegau. Galwch heibio, does dim angen archebu lle!
 
Mae'r profiad Realiti Rhithwir lles a gwybodaeth ddigidol hwn ar gyfer gofalwyr 18+ oed a'r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw.

Realiti Rhithwir a Sesiwn Gwybodaeth Digidol Canolfan John Burns, Cydweli, Ddydd Iau 25 Ebrill 1.30-3pm

Profwch hud Realiti Rhithwir!

Realiti Rhithwir a Sesiwn Gwybodaeth Digidol Canolfan John Burns,
Cydweli, Ddydd Iau 25 Ebrill 1.30-3pm.
 
Ymunwch â ni ar daith rhith-realiti hudolus ar gyfer y rhai dros eu pumdegau. Galwch heibio, does dim angen archebu lle!
 
Mae'r profiad Realiti Rhithwir lles a gwybodaeth ddigidol hwn ar gyfer gofalwyr 18+ oed a'r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw.

Grลตp Cymdeithasol Gemau Bwrdd NEWYDD Dydd Iau ar gyfer y rhai dros eu pumdegau yn Nhalgarreg, Ceredigion. ๐Ÿฅณ๐Ÿ™Œ๐Ÿชœ๐Ÿโ˜•๏ธ 

 

Ymunwch â ni yn The Glanyrafon Arms, Talgarreg, SA44 4ER. Dyddiad cychwyn 18 Ebrill 2024. Bydd y grลตp yn cyfarfod bob dydd Iau am 1pm. Mae'r noson gymdeithasol wych hon yn rhad ac am ddim i'w mynychu gyda lluniaeth ysgafn ategol. Dysgu gemau newydd, chwarae hen ffefrynnau, cwrdd â ffrindiau newydd. Sylwch fod angen cofrestru ๐Ÿ‘‡

Cofrestrwch: https://forms.office.com/e/8F1UmwBr0n

Am gwestiynau cysylltwch â Kim Age Cymru Dyfed am ragor o wybodaeth: 07508 850470 neu e-bostiwch kim.bacon@agecymrudyfed.org.uk

Cofrestrwch

Mae Grลตp Cymdeithasol Gemau Bwrdd newydd Dydd Llun yn rhedeg o 11 Mawrth yn Llandysul am 8 wythnos.

Ymunwch â ni yng Ngwesty'r Porth Llandysul SA44 4QS, ar gyfer gemau bwrdd hen a newydd.

Chwarae hen ffefrynnau, a dysgu wrth i chi chwarae rhywbeth newydd.

Cael sgwrs dros baned arnon ni. 

Edrych ymlaen at eich gweld chi yno.

Cofrestrwch eich lle gan ddefnyddio'r ddolen isod:

https://forms.office.com/e/BhfQJ8KLwk

Cofrestrwch!

Dyddiau Digidol - Sanclêr, Y Gat, Heol Pentre, Sa334AA. Dydd Mercher o 930-1pm.

  • 14 Chwefror
  • 28 Chwefror
  • 13 Maw
  • 27 Maw
Ar gyfer y dros bumdegau. Bydd lluniaeth ar gael naill ai ar y safle wedi’i ariannu ei hun neu’n cael ei ddarparu gan yr hyrwyddwr digidol. Ffoniwch neu e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.
 
๐Ÿ‘‡
Ebost: reception@agecymrudyfed.org.uk
Ffonio: 03333 447847

Cawl a Chymdeithasu yn Aberteifi, pob dydd Iau (yn dechrau Chwefror 1af), 11am-2pm

Pob dydd Iau ym Maes Mwldan, Ffordd Bath House, Aberteifi. SA43 1JZ.

Yn dechrau Chwefror 1af, 11am-2pm

Dewch draw am sgwrs dros baned.

Mwynhewch powlen gynnes o gawl cartref.

Mae Maes Mwldan yn gwbl hygyrch gyda lle parcio gerllaw.

Sesiynau am ddim. Galwch heibio ar unrhyw adeg.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Kim Bacon.

kim.bacon@agecymrudyfed.org.uk 

Teleffon: 07508 850470.

 

Dyddiau Digidol - Pentywyn, Pentywyn, Caban, Dydd Mawrth o 10am-2pm

 
  • 13 Chwefror
  • 27 Chwefror
  • 12 Maw
  • 26 Maw
Bydd lluniaeth ar gael naill ai ar y safle wedi’i ariannu ei hun neu’n cael ei ddarparu gan yr hyrwyddwr digidol. Ffoniwch neu e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.
 
๐Ÿ‘‡
Ebost: reception@agecymrudyfed.org.uk
Ffonio: 03333 447847

Tech Wednesdays: Llanelli! (yn dechrau Dydd Mercher, 24.1.2024), 2-4pm

 

Ymunwch â ni am baned a gadewch i ni sgwrsio tech. Dewch â'ch llun/tabled/dyfais gyda chi. Cael help a chyngor a dysgu sut i ddefnyddio'ch technoleg neu gael demo. Sesiwn galw heibio i'w groesawu i archwilio sut y gall defnyddio technoleg fod o fudd i'ch bywyd bob dydd ac arbed arian i chi. Darperir lluniaeth te.

"Galluogi'r rhai dros 50 oed i gael mynediad at wasanaethau ar-lein i'w defnyddio o ddydd i ddydd."

(03333 447 874)

Sesiwn VR a sgwrs Ymwybyddiaeth Ddigidol, Dydd Gwener 19 Ebrill, 10.30am-12.30pm, Tre Ioan ๐Ÿ™Œ๐Ÿฅฝ

Ymunwch â ni yn ein digwyddiad llesiant rhith-realiti yng Nghartref Cynnes, Tre Ioan, SA31 3NQ ar gyfer gofalwyr di-dâl 18+ a’r rhai sy’n derbyn gofal. Mwynhewch daith Realiti Rhithwir hudolus am ddim. Archwiliwch dirweddau ac anturiaethau syfrdanol gyda thywyswyr profiadol. Dianc eich trefn ddyddiol. Dewch o hyd i ymwybyddiaeth ofalgar ac archwilio posibiliadau di-ben-draw! Croeso i bobl newydd!

Ebost: reception@agecymrudyfed.org.uk

T: 03333447874