Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Dyfed yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

 • Arian a Chyngor Llesiant

  Cyngor clir, arbenigol ar yr hyn y mae gennych hawl iddo ar ôl oes o waith caled. Cael gwybodaeth am grantiau a budd-daliadau a gwneud synnwyr o ffurflenni a dogfennau.

 • Gofal a Chyngor Iechyd

  Ni ddylai unrhyw un ddarganfod bywyd beunyddiol yn frwydr. O gartrefi gofal a gofal cartref i gyngor profedigaeth ac iechyd meddwl, byddwn yn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn.

 • Cyngor ar Ymwybyddiaeth o Sgam

  Beth i chwilio amdano wrth adabod sgam, a sut i amddiffyn eich hun a'ch arian.

 • Cynnal Annibyniaeth

  Gwybodaeth am sut i fyw'n annibynnol yn eich cartref, a sut i gael mynediad at gymhorthion ac addasiadau.

Ffurflenni Ffaith Am Ddim a Chanllawiau Gwybodaeth

I gael taflenni ffeithiau am ddim a llenyddiaeth ffisegol, ffoniwch ni ar 03333 447 874 neu ewch i'r ddolen isod.

Taflenni Ffaith

Ffoniwch ni ar 03333 447 874

Mae ein tîm cyfeillgar yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol am ddim. Oriau gwaith ein swyddogion Gwybodaeth a Chyngor yw: - Swyddfa Llanelli: Llun-Gwener 10am - 1pm a 2pm - 4pm. - Swyddfa Hwlffordd: Dydd Llun-Dydd Mercher 10am-1pm. - Swyddfa Aberystwyth: Llun-Mercher 10 am - 1 pm. Fel arall, anfonwch e-bost atom yn derbynfa@agecymrudyfed.org.uk. Bydd negeseuon y tu allan i'r oriau gwaith hyn yn cael eu hateb cyn gynted â phosibl.