Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

A hoffech chi fod yn rhan o brosiect newydd, arloesol lle rydych chi, fel person hŷn, yn cael eich grymuso i ddatblygu cyfeillgarwch a phrofiadau cymdeithasol ystyrlon sydd wedi’u teilwra'n arbennig i'ch anghenion, ac yn eich cymuned chi?

Mae adegau ym mywyd pob un ohonom pan fod angen help llaw arnom, yn unigol ac ar y cyd, ond gall fod yn anodd gwybod lle mae dod o hyd i gyfeillachwr sy'n deall.

Mae prosiect newydd, cyffrous Age Cymru Dyfed, Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau / Befriending Life Links, yn gweithredu ar draws Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro, a’i nod yw newid wyneb cyfeillio, gan ganolbwyntio ar adeiladu cymuned yn hytrach na gwasanaeth. Rydym yn ymwybodol o'r newidiadau a ddaw yn sgil heneiddio, a byddwn yn sicrhau eich bod CHI a'ch anghenion yn cael eu clywed yn gyntaf bob amser, a bod pobl o'r un meddylfryd yn cyfarfod ac yn cael eu cefnogi i feithrin ymdeimlad dyfnach o hunan-werth a pharch.

Gyda'n gilydd, gallwn fynd i'r afael ag unigrwydd drwy ddangos caredigrwydd. Mae ein Cydlynwyr Sir bob amser yn falch o glywed gennych – mae croeso i chi gysylltu â nhw.