Scipiwch i'r cynnwys

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth sy'n cael eu rhoi ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan trwy'ch porwr, er enghraifft Microsoft Edge, Apple Safari neu Google Chrome.

Mae cwcis yn rhan gyffredin iawn o ddefnyddio bron pob gwefan. Mae'r cwcis yn cadw rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ar gyfer y tro nesaf y byddwch chi’n defnyddio'r wefan yn y dyfodol. Nid ydynt fel arfer yn eich adnabod chi'n uniongyrchol, ond oherwydd bod eich preifatrwydd yn bwysig i ni, gallwch ddewis peidio â chaniatáu rhai mathau o gwcis.

Gallwch ddysgu mwy am y gwahanol fathau o gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon isod.

Sut ydw i'n diffodd cwcis?

Bydd y rhan fwyaf o borwyr modern yn cynnig ffyrdd gwahanol o ffurfweddu sut maen nhw'n trin cwcis. Gall hyn amrywio o ganiatáu cwcis o wefannau rydych chi'n ymddiried ynddynt i rwystro pob cwci yn ddiofyn.

Rydym hefyd yn rhoi rheolaeth i chi dros ba gwcis rydyn ni'n eu defnyddio. Gallwch addasu eich dewisiadau cwcis ar unrhyw adeg.

Sylwch y gall diffodd cwcis gyfyngu ar eich defnydd o'r wefan a/neu oedi, neu efallai y bydd yn effeithio ar y ffordd y mae'r wefan yn gweithredu.

Pa gwcis mae'r wefan hon yn eu defnyddio?

Newidiadau i'r Polisi Cwcis hwn

Yn unol â gofynion cyfreithiol, efallai y bydd angen i ni ddiweddaru'r polisi cwcis hwn o bryd i'w gilydd.

Enghraifft ddiweddar o hyn yw Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (neu GDPR). Fersiwn 3 Diweddarwyd 11 Ionawr 2022