Mae Age Cymru Dyfed yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. I ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae gennym y swyddi canlynol ar gael

Bwy Adref - Home Support Worker

Job description

Application form

Glanhawyr Cartrefi

Rydym yn darparu gwasanaeth glanhau cartref o safon uchel i bobl hŷn yng Ngheredigion er mwyn galluogi pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Os ydych yn chwilio am swydd hyblyg ac amrywiol, efallai mi fydd y rôl hon ar gyfer chi.

Cyflog: £8.75 yr awr
Oriau: Amrywiol a hyblyg
Lleoliad: Mewn cartrefi cleientiaid ar draws Dyfed

Sut i Wneud Cais:

Cyswlltwch â
Carol Williams
Unit 16
Pendre
SA43 1JL

01239 615556
carol.williams@agecymruceredigion.org.uk