Scipiwch i'r cynnwys

Ymunwch â'n tîm deinamig cyfeillgar a'n helpu ni i fod yno ar gyfer Dyfed!

Croeso i'n tudalen gwaith gyda ni lle rydyn ni'n postio'r cyfleoedd swyddi diweddaraf gyda ni yn Age Cymru Dyfed. Mae manylion cryno isod. I gael rhagor o wybodaeth am y rolau, anfonwch e-bost atom yn reception@agecymrudyfed.org.uk.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Hyrwyddwr Digidol, Gogledd Sir Benfro (postiwyd:16.2.24)

 • Gogledd Sir Benfro
 • 35 awr yr wythnos
 • Tymor penodol tan Rhagfyr 31 2024

Y Swydd

Prif ddiben y swydd: Ymgysylltu â’r gymuned i gefnogi pobl hŷn yn Sir Benfro ag anghenion digidol sy’n cynnwys cyfrifiaduron, gliniaduron, dyfeisiau llechen, ffonau symudol, seinyddion clyfar a setiau teledu clyfar.

 • cefnogi pobl â phroblemau digidol wyneb yn wyneb/allgymorth/grŵp/o bell.
 • sgyrsiau ymwybyddiaeth ddigidol â grwpiau cymdeithasol/sefydliadau trydydd sector
 • dealltwriaeth gref o waith yr elusen i gyflawni'r rôl
 • Cyflawni tasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r rôl

Sut mae gwneud cais

Ynghyd â'ch CV, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais a darparu llythyr eglurhaol a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal. Gallwch lawrlwytho'r rhain isod:

Hyrwyddwr Digidol, De Sir Benfro (postiwyd ar 16.2.24)

 • De Sir Benfro (o adref neu yn Hwlffordd)
 • 14 awr neu 21 awr yr wythnos 
 • Tymor penodol tan Rhagfyr 31 2024
 • Y Swydd

Prif ddiben y swydd:

Ymgysylltu â’r gymuned i gefnogi pobl hŷn yn Sir Benfro ag anghenion digidol sy’n cynnwys cyfrifiaduron, gliniaduron, dyfeisiau llechen, ffonau symudol, seinyddion clyfar a setiau teledu clyfar.

 • ​cefnogi pobl â phroblemau digidol wyneb yn wyneb/allgymorth/grŵp/o bell.
 • sgyrsiau ymwybyddiaeth ddigidol â grwpiau cymdeithasol/sefydliadau trydydd sector
 • dealltwriaeth gref o waith yr elusen i gyflawni'r rôl
 • cyflawni tasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r rôl

Sut mae gwneud cais

Ynghyd â'ch CV, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais a darparu llythyr eglurhaol a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal. Gallwch lawrlwytho'r rhain isod: