Scipiwch i'r cynnwys

Sylwadau a Chwynion

Mae gan ein defnyddwyr gwasanaeth yr hawl i ddisgwyl datrysiad cwrtais o gamddealltwriaeth gan staff Age Cymru Dyfed a dull prydlon a chymwynasgar o ymdrin â'ch cwyn.

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ond weithiau gall pethau fynd o chwith. Os ydyn nhw, rydyn ni am glywed gennych chi er mwyn i ni allu eu cywiro. Os oes gennych gŵyn, lawrlwythwch ein trefn gwyno.

Trefn gwyno

Cysylltu â Ni

E-bost