Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Beth yw lawrlwythiad?

Mae lawrlwythiad yn ddogfen (fel adroddiad ymchwil, taflen neu ffurflen gais) y gellir ei throsglwyddo o'n gwefan i'ch cyfrifiadur. Gallwch lawrlwytho ffeil, ei gweld ar eich sgrin, ei hargraffu, neu ei chadw i'ch cyfrifiadur.

Beth yw PDF?

Ystyr PDF yw ‘portable document format’.

Mae'r rhan fwyaf o'r lawrlwythiadau ar y wefan hon yn ffeiliau PDF. Rydym yn defnyddio'r fformat hwn i sicrhau bod y ddogfen yn edrych yr un peth ar gyfrifiadur pawb (mae tudalennau gwefan, i'r gwrthwyneb, yn ymddangos yn wahanol gan ddibynnu ar osodiad eu cyfrifiadur).

Sut ydw i'n lawrlwytho PDF?

Mae cyfrifiaduron yn defnyddio rhaglen o'r enw Adobe Acrobat Reader i lawrlwytho ffeiliau PDF. Os geisiwch chi glicio i lawrlwytho PDF ac nad yw'n gweithio, mae angen i chi osod Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur.

Sut ydw i'n gosod Adobe Acrobat Reader?

Mae'r broses yn weddol syml ac mae am ddim.

 1. Ewch i'r cyswllt hwn a bydd yn agor ffenestr newydd http://get.adobe.com/uk/reader/Cliciwch ‘Download’.
 2. Arhoswch am y ffenestr i gynnig yr opsiwn i chi i ‘Run’, yna dewiswch yr opsiwn hwn.
 3. Cliciwch ‘Next’
 4. Cliciwch ‘Install’
 5. Arhoswch am y ffenestr i gynnig yr opsiwn i chi i ‘Finish’, yna dewiswch yr opsiwn hwn.

Sut ydw i'n newid lawrlwythiad?

Ni ellir newid ffeiliau PDF. Os bydd angen i chi deipio i mewn i ddogfen wedi'i lawrlwytho (er enghraifft, os ydym yn cynnig templed llythyr y mae angen i chi roi eich enw arno) byddwn yn ei ddarparu fel dogfen Microsoft Word yn hytrach na PDF. Yna gallwch ei lawrlwytho, teipio ynddi a'i chadw i'ch cyfrifiadur.

Sut ydw i'n argraffu neu gadw lawrlwythiad?

Bydd lawrlwythiadau yn agor ar eich cyfrifiadur mewn ffenestr porwr newydd.

Y tu fewn i'r ffenestr hon (islaw eich holl ddewislenni porwr y we), bydd bar offer gydag opsiynau i chi argraffu neu gadw'r ddogfen.

Caewch ffenestr y porwr i ddychwelyd i wefan Age UK.

A all fy narllenydd sgrin ddarllen lawrlwythiadau PDF?

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein PDF yn hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Dyma drosolwg o'ch opsiynau hygyrchedd sydd ar gael yn Acrobat Reader. Cofiwch sicrhau eich bod wedi lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o Acrobat Reader o wefan Adobe Reader i sicrhau eu bod wedi'u cynnwys yn eich fersiwn o'r rhaglen.

Gallwch ddefnyddio Adobe Reader i ddarllen PDF yn uchel gyda'r bysellau llwybr byr a ganlyn:

 • Darllen y ddogfen: Shift +Ctrl+Y
 • Darllen y dudalen agoriadol yn unig: Shift +Ctrl+V
 • Darllen hyd at ddiwedd y ddogfen: Shift+Ctrl+B
 • Saib: Shift+Ctrl+C
 • Stop: Shift+Ctrl+E

Gallwch hefyd drosi PDF i dudalen y we trwy ddilyn y camau hyn:

 • Copïwch URL (cyfeiriad gwe) y ddogfen (cliciwch ar fotwm de'r llygoden ar y cyswllt a dewis ‘Save target as’ neu ‘Copy link’).
 • Agorwch yr offeryn trosi ar-lein Adobe yn eich porwr a phastiwch yr URL i mewn i'r blwch URL.
 • Ticiwch y blwch HTML ar yr opsiwn Format a chlico ‘Convert’.

Gallwch drosi dogfen PDF yn ffeil destun i'w defnyddio gyda meddalwedd a chaledwedd arall megis argraffwyr Braille trwy agor y PDF a dewis ‘Save as text’ o'r ddewislen File.