Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Prosiect Gwerthfawrogi Cyn-filwyr

Mae’r Prosiect hwn yn un newydd ac arloesol sy’n dechrau yng Ngorllewin Cymru wedi’i arwain gan Age Cymru Ceredigion ochr yn ochr ag Age Cymru Sir Gâr, a fydd yn cefnogi Cyn-filwyr dros 65 oed neu’n hŷn.

Os ydych yn hoffi gwefan gymdeithasol

Ffoniwch Age Cymru Ceredigion

Aberystwyth 01970 615151 Aberteifi 01239 615777 Aberystwyth 01970 615151 Aberteifi 01239 615777

Gweld pob cyswllt

Cyngor a Gwybodaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol diduedd sy’n rhad ac am ddim, i'ch helpu chi i hawlio'r budd-daliadau ymddeol mae gennych hawl iddynt neu ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych ei angen.

Grwpiau Cymdeithasol

Gall unigrwydd fod yn broblem pe baech yn unrhyw oedran yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell. Gall sgwrs ar y ffôn wneud gwahaniaeth mawr i bobl sy'n byw ar eu pen eu hunain.

Byw Adref

Mae ein Gwasanaeth Glanhau Cartref, sydd wedi ei wobrwyo, yn cael ei ail-frandio, a fydd yn awr yn cael ei adnabod fel Byw Adref. Mae'n helpu unrhyw un 50+ i fyw yn anibynnol adref.

Sut y gallwch chi ein helpu

 • Codi arian

  Heriwch eich hun, cewch hwyl a chasglwch roddion ar ein rhan gan godi arian trwy JustGiving.

 • Wirfoddoli gyda ni

  Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl hŷn yn eich cymuned.

 • Gadael Etifeddiaeth

  Os yw'r amser yn iawn i adael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch Age Cymru Ceredigion.

 • Ceredigion oed-gyfeillgar

  Yn y Gymru oed-gyfeillgar, ni fyddai pobl hŷn yn dioddef rhwystrau i fyw’n annibynnol.