Wirfoddoli gyda ni

A hoffech chi wneud gwahaniaeth i fywyd person hŷn? Beth am wirfoddoli gyda ni? Rydym ni'n edrych am wirfoddolwyr i'n helpu ni yn ein swyddfa yn Aberteifi.

 

"Rydych chi'n gwneud bywoliaeth o'r hyn yr ydych chi'n ei ennill, rydych chi'n creu bywyd trwy'r hyn yr ydych chi'n ei roi" - Winston Churchill

Ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Sut allwn ni helpu chi

Gwybodaeth a Chyngor

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol diduedd sy’n rhad ac am ddim, i'ch helpu chi i hawlio'r budd-daliadau ymddeol mae gennych hawl iddynt neu ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych ei angen.

Sut y gallwch chi helpu

Gwirfoddolwch

Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl hŷn yn eich cymuned. Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan ac rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oed.

Gadael Etifeddiaeth

Os yw'r amser yn iawn i adael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch Age Cymru Ceredigion.

 

 

Gwasanaeth angenrheidiol i’r bobl 50+ hynny na allant dorri ewinedd bysedd eu traed eu hunain. 
Mae medru symud o gwmpas yn bwysig iawn!  Mae gwirfoddolwyr yn helpu’u cleientiaid i ddeall pwysigrwydd hylendid ac ymarfer corff wrth ofalu am eu traed, yn ogystal â chadw eu hewinedd yn daclus ac iach.  
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi gan Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn cael eu diogelu gan ein hyswiriant.  
Cysylltwch â: Carol Williams 01239 615777 / 07772 036 319
 
Gwasanaeth angenrheidiol i’r bobl 50+ hynny na allant dorri ewinedd bysedd eu traed eu hunain. 
Mae medru symud o gwmpas yn bwysig iawn!  Mae gwirfoddolwyr yn helpu’u cleientiaid i ddeall pwysigrwydd hylendid ac ymarfer corff wrth ofalu am eu traed, yn ogystal â chadw eu hewinedd yn daclus ac iach.  
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi gan Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn cael eu diogelu gan ein hyswiriant.  
Cysylltwch â: Carol Williams 01239 615777 / 07772 036 319

Cynnyrch a Gwasanaethau

Glanhau Cartrefi

Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi i bobl hŷn barhau yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain mor hir â phosibl.

Torri Ewinedd Traed

Os ydych chi dros 50 oed ac yn cael anhawster wrth dorri’ch ewinedd traed eich hunain, gallwn ei wneud ar eich rhan.

Cynnyrch a Gwasanaethau

Os ydych chi dros 50 oed ac yn cael trafferth mynd i siopa ar eich pen eich hun yn Aberteifi, gadewch i ni eich helpu chi.