Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Deg o Fysedd Traed Bychain: ble fyddem ni hebddynt? Mae ein tîm o wirfoddolwyr torri ewinedd yn gwneud byd o wahaniaeth i’n cleientiaid hŷn. Wedi’r cyfan, os na allwch chi dorri’ch ewinedd ac na allwch chi fforddio’r ciropodydd, allwch chi ddim cerdded. A oes gennych chi’r amser i wirfoddoli a gwneud y gwahaniaeth bach ond hollbwysig hwn? Cysylltwch ag Annmarie ar 01970 615151.

Darnau bach glas: Mae Age Cymru Ceredigion wedi cyrraedd cyfnod pleidlais y cyhoedd gyda Tesco Aberteifi felly y tro nesaf y byddwch chi’n siopa yno, ewch a llond llaw o’r darnau glas wrth y til a’u rhoi yn ein blwch casglu Perspex. Fe allech chi ein helpu i ennill £4000 – gallai darn bach glas wneud gwahaniaeth mawr i bobl hŷn yn ein sir.

Hetiau bach gwlân: a ydych chi’n gallu gwau? Os ydych chi, efallai y gallech chi ein helpu ni gydag ein prosiect Big Knit. Bydd Innocent Smoothies yn rhoi 25c i ni am bob het fach wlân yr ydym yn eu gwau a bydd y rhain yn ymddangos ar eu poteli bychan dros gyfnod y Nadolig i godi ymwybyddiaeth o faterion pobl hŷn yn ystod y gaeaf. Gall ychydig o wau achub y byd (wel, ddim yn hollol ond gallwn roi cynnig arni!). Cysylltwch ag Annmarie ar 01970 615151 am batrwm am ddim.