Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae hawl gan ddefnyddwyr gwasanaeth i ddisgwyl datrysiad cwrtais gan staff Age Cymru Ceredigion i unrhyw gamddealltwriaeth ac ymdriniaeth brydlon a chymwynasgar tuag at ddelio gyda'ch cwyn.

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ond weithiau fe all pethau mynd o'u le. Os byddant, rydym eisiau clywed gennych chi er mwyn i ni eu cywiro. Os oes gennych gŵyn, lawrlwythwch ein gweithdrefn gwyno.

Gweithdrefn Gwyno