Scipiwch i'r cynnwys

Sesiynau Galw hebio Gwybodaeth a Chyngor ar Draws mis Ebrill - Cysylltu Sir Gâr

Connecting Carmarthenshire

Cyhoeddwyd ar 05 Ebrill 2024 03:46 yh

Cadwch y dyddiadau, rhagor o wybodaeth yn fuan!📆🫶

Bydd ein tîm Gwybodaeth a Chyngor sy'n gweithio o fewn y prosiect Cysylltu Sir Gaerfyrddin o gwmpas Sir Gaerfyrddin ac yn eich gwahodd i alw heibio ein stondinau gwybodaeth yn ystod mis Ebrill.

Mae Cysylltu Sir Gaerfyrddin yn wasanaeth cymorth newydd wedi'i leoli yng Ngorllewin Cymru a ariennir gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i bobl sy'n byw mewn cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin. Mae'r gwasanaethau a gynigir yn amrywiol ond mae Age Cymru Dyfed yma i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i drigolion hŷn ac oedolion ag anableddau corfforol.

  • Dydd Llun, Ebrill 8, Grŵp Cyfeillgarwch Cymunedol Porth Tywyn, Festri Capel Jerusalem, Porth Tywyn, 2-4pm
  • Dydd Iau, Ebrill 11, Hwb Llanelli, 10am-1pm bob 2il ddydd Iau o’r mis
  • Dydd Mercher, Ebrill 17, Canolfan Gymunedol Ystradowen, 10am-2pm
  • Dydd Gwener, Ebrill 19, Canolfan y Mynydd Du, Brynaman, 10am-2pm
  • Dydd Mercher, Ebrill 24, Grŵp Cyfeillgarwch y 50au, The Plough, Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP, 10am

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan. E-bostiwch y cwestiynau i dderbynfa@agecymrudyfed.org.uk

#CysylltuSirGâr #ConnectingCarmarthenshire #ConnectCarmarthenshire