Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn falch o fod wedi cyrraedd Safon Ansawdd Elusen Age UK.

Mae ein cyflawniad Safon Ansawdd Elusen Age UK yn cydnabod safon uchel ein perfformiad fel sefydliad. Mae'n ardystio bod ein sefydliad wedi'i lywodraethu a'i reoli'n dda; Mae ganddo gyfeiriad a strategaeth glir; ac mae'n ymrwymedig i sicrhau lles a diogelwch pobl hyn, ein staff a'n gwirfoddolwyr.

I gael gwybod mwy am ardystiad Safon Ansawdd Elusen Age UK, cysylltwch â 01286 677711