Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Dyma sut y gallwch chi gysylltu â Age Cymru Gwynedd a Môn

Ein prif swyddfa:
Y Cartref 
Bontnewydd 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL54 7UW

Rhif ffôn: 01286 677711
E-Bost: info@acgm.co.uk

Ein Siopau Elusen

39 Stryd Llyn
Caernarfon 
LL55 2AE

Hafod Laf
24 Stryd Fawr 
Llangefni
LL77 7NA

77 Stryd Fawr
Porthmadog
LL49 9EU

2 Stryd Niwbwrch
Blaenau Ffestiniog
LL41 3GD

Darganfyddwch fwy am ein siopau elusennau

Ein swyddfa ar gyfer cynnyrch Age UK

Swyddfa Masnachu 
39 Stryd Llyn
Caernarfon
Gwynedd 
LL55 2YD

Rhif Ffon: 01286 685 918

E-Bost: nerys@acgm.co.uk

Darganfyddwch fwy am ein cynnyrch

Cysylltwch â ni

Gadewch rif cyswllt neu e-bost, neu'r ddau, i sicrhau ein bod yn gallu cysylltu yn ôl gyda chi. 

Mae fy ymholiad am

Cadw mewn Cysylltiad

Cadw mewn Cysylltiad

Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi am y gwaith hanfodol a wnawn i bobl hŷn, ein hapeliadau codi arian, cylchlythyrau a chyfleoedd i'n cefnogi, yn ogystal â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y gallwch eu prynu.

Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data ac rydym yn addo cadw eich manylion yn ddiogel.

Ticiwch y blychau isod i ddweud wrthym yr holl ffyrdd y byddai'n well gennych chi eu clywed gennym ni:

Multiple or single choice

Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy e-bostio info@acgm.co.uk

Rydym ni", yn cynnwys yr elusen, ei is-gwmnïau elusennol a masnachu, ac elusennau cenedlaethol (Age Cymru, Age Scotland ac Age NI).

Am ragor o fanylion ar sut mae'ch data yn cael ei ddefnyddio a'i storio :https://www.ageuk.org.uk/cymru/gwyneddamon/about-us/privacy-policy/