Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Darganfyddwch yma am weithgareddau a digwyddiadau sydd yn mynd ymlaen yn Age  Cymru Gwynedd a Môn.

Gweithgareddau Wythnosol Heneiddio'n Dda Bontnewydd

 • Grŵp Celf a Chrefft

  Mae ein grwpiau wythnosol yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd tra'n cael hwyl yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau celf a chrefft.

 • Creu Cardiau

  Creu cerdyn er mwyn achlysur arbennig? Dewch draw i greu cerdyn unigryw yn ein grŵp creu cerdyn.

Digwyddiadau untro neu dymor byr yn Y Cartref, Bontnewydd LL54 7UW

Sesiynau TG

Mae Cwrs hwn yn rhan o ddarpariaeth rhwydwaith dysgu cymunedol Gwynedd a Môn.

Dewch draw i dderbyn cefnogaeth gyda sgiliau cyfrifiadurol gan diwtor cyfeillgar. Byddwch yn cael help i gadw'n ddiogel ar-lein, help gydag e-byst, siopa ar-lein, Facebook a mwy. Mynychwch gynifer ag y dymunwch, dewch draw i ofyn am Pauline.

Sesiynau: Mehefin 28, Gorffennaf 5, 12 a 19

Cysylltwch ag Eleri ar 01286 685920 neu e-bostiwch lovell.eleri@acgm.co.uk am fwy o wybodaeth.

Sesiynau Garddio

Byddwn yn cynnal sesiynau garddio yma yn y Cartref, Bontnewydd LL547UW yn cychwyn 10fed Mehefin am 10yb a bob dydd Gwener dilynol am gyfnod o 5 wythnos.

Ffoniwch Eleri Lovell ar 01286 685920 neu e-bostiwch lovell.ereli@acgm.co.uk i archebu eich lle.

'Men Who Sing'.

Dangosiad y ffilm 'Men Who Sing'. rhaglen ddogfen yn Gymraeg a Saesneg (is-deitlau Saesneg). Dyma ffilm gan Dylan Williams sy'n dilyn hynt a helynt côr meibion ​​Trelawnyd.

Mehefin (Dyddiad llawn i'w gadarnhau felly gwiriwch yn ôl yma neu ffoniwch 01286 685902)

 

Clwb Cinio

Dewch i ymuno â ni am bryd o fwyd cynnes!

Dydd Mercher cyntaf pob mis. £6 + £2 ychwanegol pe bai angen cludiant.

Rydym yn cynnal yn 3 lleoliad

Canolfan Y Fron 11:30yb 6/7/2022
Neuadd Goffa Penygroes (wedi ei gynnal gan canolfan yr orsaf) 11:30yb 3/8/2022
Age Cymru Gwynedd a Mon Caffi Cartref Bontnewydd 11:30yb 7/9/2022

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685920 lovell.eleri@acgm.co.uk

Gweithgareddau Heneiddio'n Dda a Fforymau

Codwyr Arian

 • Y Big Knit

  Edrych am rywbeth hwyl i'w wneud? Beth am godi'r nodwyddau gwau a dod yn Big Knitter!

  Gwau 

 • Codi arian i ni

  Beth am gael eich cydweithwyr, eich ffrindiau a'ch teulu, gan gynnwys unrhyw grwpiau a chlybiau rydych chi'n aelod ohoni. Mae i gyd yn achos gwych.

   

  I godi arian