Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Darganfyddwch yma am weithgareddau a digwyddiadau sydd yn mynd ymlaen yn Age  Cymru Gwynedd a Môn.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Heneiddio'n Dda Bontnewydd LL54 7UW

Clwb Gweu a Crosio

Dewch i wau neu grosio dros baned a chacen- cost £3.50 - pawb i ddod a'u gweill ond fe fydd yr

Edafedd am ddim!

Ddydd Iau am 10 y bore

I archebu lle ffoniwch 01286 685920 neu e-bost ar - lovell.eleri@acgm.co.uk

Grŵp Celf a Chrefft

Mae ein grwpiau wythnosol yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd tra'n cael hwyl yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau celf a chrefft.

Cysylltwch ag Eleri ar 01286 685920 neu e-bostiwch lovell.eleri@acgm.co.uk am fwy o wybodaeth. 

Cliciwch yma an fwy o wybodaeth

Creu Cardiau

Creu cerdyn er mwyn achlysur arbennig? Dewch draw i greu cerdyn unigryw yn ein grŵp creu cerdyn.

Cysylltwch ag Eleri ar 01286 685920 neu e-bostiwch lovell.eleri@acgm.co.uk am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sesiynau TG

Mae Cwrs hwn yn rhan o ddarpariaeth rhwydwaith dysgu cymunedol Gwynedd a Môn.

Dewch draw i dderbyn cefnogaeth gyda sgiliau cyfrifiadurol gan diwtor cyfeillgar. Byddwch yn cael help i gadw'n ddiogel ar-lein, help gydag e-byst, siopa ar-lein, Facebook a mwy. Mynychwch gynifer ag y dymunwch, dewch draw i ofyn am Pauline.

Cysylltwch ag Eleri ar 01286 685920 neu e-bostiwch lovell.eleri@acgm.co.uk am fwy o wybodaeth.

Gweithgareddau Heneiddio'n Dda a Fforymau

Codwyr Arian

 • Y Big Knit

  Edrych am rywbeth hwyl i'w wneud? Beth am godi'r nodwyddau gwau a dod yn Big Knitter!

  Gwau 

 • Codi arian i ni

  Beth am gael eich cydweithwyr, eich ffrindiau a'ch teulu, gan gynnwys unrhyw grwpiau a chlybiau rydych chi'n aelod ohoni. Mae i gyd yn achos gwych.

   

  I godi arian