Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Canolfan Gymunedol Gwelfor

Criw Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi yn mwynhau eu gwersi IT gyntaf

Os ydych yn hoffi gwefan gymdeithasol

Ffoniwch Gwynedd a Môn

01286 677711 01286 677711

Gweld pob cyswllt

Gweithio i ni

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn le gwych i weithio. A allech chi ddod â'ch sgiliau i'n tîm? Gweler yma am ein swyddi gwag diweddaraf.

Ein gwasanaethau i chi

Gofal Cartref

Gwasanaeth proffesiynol a fydd yn cynorthwyo'r unigolyn gyda thasgau a gweithgareddau dyddiol o gwmpas y cartref neu yn y gymuned.

Sut y gallwch helpu

Ein newyddion

Cadwch y wybodaeth am newyddion diweddaraf Age Cymru Gwynedd a Môn yma