Scipiwch i'r cynnwys

Mae’r Canolfannau’n cael eu datblygu er mwyn hyrwyddo lles a chreu cyfleoedd cyfarfod cymdeithasol ar gyfer y rhai dros 50 mlwydd oed sydd yn byw yng nghymunedau Gwynedd ac Ynys Môn. Maent yn darparu gweithgareddau o’ch dewis, ac yn gyfle i eistedd a chael paned a sgwrs, mewn lleoliad cymunedol lleol.

Pa weithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd? 
I enwi ychydig – Tai Chi, bowlio dan di, bingo, yoga, crefft, coginio, hanes lleol, hyfforddiant cyfrifiaduron, dyddiau agored a llawer iawn mwy. Datblygir y gweithgareddau o fewn y canolfannau wedi’i deilwra i anghenion y gymuned leol.

Ble mae’r Canolfannau?

 • Nefyn, Gwynedd Bala, Gwynedd
 • Dolgellau, Gwynedd 
 • Cricieth, Gwynedd 
 • Penrhyndeudraeth, Gwynedd 
 • Blaenau Ffestiniog, Gwynedd 
 • Llanrug, Gwynedd 
 • Brynsiencyn, Ynys Môn
 • Caergybi, Ynys Môn
 • Abersoch
 • Bontneywdd Caernarfon, Gwynedd 

Datblygiadau Cyfredol

 • Penygroes, Gwynedd 

Gwaith ar gyfer y dyfodol

 • Porthmadog, Gwynedd
 • Pwllheli, Gwynedd
 • Tremadog, Gwynedd
 • Bethesda, Gwynedd

A allaf fod o gymorth?
Diddordeb yn eich ardal leol, neu eisiau datblygu canolfan newydd drwy wirfoddoli? Cysylltwch â  01286 685921
Os hoffech wirfoddoli yn un o’n canolfannau cyfredol, os gwelwch yn dda cysylltwch â’n cydlynydd gwirfoddoli ar 01286 808732 er mwyn trafod pa gyfleoedd sydd ar gael.

Rhaglen Dolgellau

Clwb Rygbi Dolgellau a Canolfan Hamdden Dolgellau 

Alan Barnes 01341 450631    

Dydd Llun  Dydd Mercher  Dydd Gwener 

9.30 – 10.00 
Swmba
Ymarferion ysgafn i gerddoriaeth Lladin  

10.00-10.30      
Cadw’n Heini a chael hwyl 
Newydd i’r gweithgareddau yma – dewch i roi cynnig arni! 

11.00-12.00
Defnyddio eich Cyfrifadur  1-2-1

2.00 – 4.00
Gyrfa Chwist
Croeso i bawb

10.00 – 11.00  
Badminton

11.00 – 12.00   
Tenis Bwrdd 

Croeso i bob ddechreuwyr a chwaraewyr profiadol

09.30 – 10:00 
Swmba 

10:00 -  10:30
Cadw’n Heini a chael hwyl 

10:30 – 11.15 
Swmba Aur   

1.00– 4.00  
Gwau a Chrosio  
Dysgwch yma neu dewch a’ch gwaith eich hunain
Dewch am baned a sgwrs  

2.00 – 4.00
Bingo
Croeso i bawb 

   

Rhaglen Criccieth

Encil y Coed (Tu ôl i’r Feddygfa) Ann Jones 01766 523259

Dydd Mawrth 

10yb - 11:30yb  
Sesiynau TG - Sylfaenol a defnydd o`r Wȇ (£2.50)

11yb - 1yp
Clwb Gweu yn cynnwys hanner awr o ginio

12yp - 12:30yp 
Clwb Cinio (Cinio 2 gwrs) (£6.00)

1:00yp - 2:00yp 
Dosbarth Ymarfer Corff Cadair Ysgafn (£3.00)

2:30yp - 4:00yp
Gemau Bwrdd a Chymdeithasu 

Raffl Wythnosol 

Tripiau Achlysurol 

Meddygfa Cyngor a Gwybodaeth  (3ydd dydd Mawrth o`r mis)

Paned o De / Coffi a bisgedan a chwmni hwyliog trwy’r dydd!

Rhaglen Bala

Y Ganolfan, Bala - Gwenan Watkins 01678 520937

Dydd Iau 

10:00am – 11:00am
Cadw’n Heini – trwy gadw’i symud’

11:00am – 11:15am
Clwb Paned a Chlonc

11:15am – 12:15pm
Clwb Chwarae Cardiau

1:30 – 3:30
Cyfrifiaduron

Awel y Coleg
Clwb Cinio
Dosbarth Arlunio

Dyddiad i’w drefnu yn fuan

Paned o De/Coffi a bisgedan a chwmni hwyliog trwy’r dydd

Raffl a gwobreuon wythnosol  

Rhaglen Blaenau Ffestiniog

Ganolfan Gymdeithasol, Blaenau Ffestiniog - Rhian Williams 01766 831901  

Wednesday

10:30 - 11.30
Dosbarth Tai Chi (£3.00)

11:45 - 12:45:
Bowlio Dan Do (£1.50)

12 - 1.00:
Awr Greadigol (Celf) (£3.00)

1.00 - 2.00:
Ymarfer Corff Cadaie Ysgafn (£3.00)

2.00 - 3.00:
Clwb Chware Cardiau 

Paned o de / coffi a bisgedan a chwmni hwyliog trwy’r dydd!

Rhaglen Penrhyndeudraeth

Neuadd Goffa - Anita Cooke 01766 770 497 / Beryl Jones 01766 770622

Dydd Gwener 

10.00 - 12:00 
Bore Coffi (£2.00)

10:00 - 11:00 
Clwb Hanes Lleol (Dydd Gwener olaf pob mis) (£2.00)

11:00 - 12:00
Bowlio dan do

Raffl Wythnosol £1

Sgyrsiau Achlysurol Amrywiol 

Tripiau Achlysurol 

Paned o De / Coffi a bisgedan a chwmni hwyliog
£2

Rhaglen Nefyn

Ganolfan, Nefyn - Caroline Wilkes 01758 720067 

Dydd Llun  Dydd Mercher Dydd Gwener

 9.30 – 10.30
Ymarfer Corff Ysgafn Cadair

10:45 – 12:45
Dosbarth Arlunio 

2.00 – 3.00
Ballet i pobl hyn 

Galw Mewn trwy’r dydd 

 9:30am – 11:30am
Crefftau

11:45 – 1:15
Clwb Drama

1:30 – 3:30
Cor Heneiddio'n Dda 

2.00yp - 3.00yp
Cymraed i ddechreuwr 

 Galw Mewn trwy’r dydd 

9.30 – 10.30
Ymarfer Cadair Ychwanegol

2.30 – 4.00
Downsio Llinell

 Galw Mewn trwy’r dydd 

Rhaglen Llanrug

Hafan Elan, Llanrug - Eilwen Charters 01286 669287

Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Gwener 

10:00 – 1.00
Dosbarth Arlunio
(Tiwtor: Stephen J Owen)

1:30 – 3:30
Dosbarth Cyfrifiaduron 

 

11:45 – 1:30
Clwb Cinio Hafan Elan

(Raffl wythnosol)

 

10:00 – 11:00
Bingo / Bore Coffi 

 

10:00 – 11:00
Ymarfer Cadw’n Heini Cadair
(Tiwtor: Myra Cook)

 

 

Rhaglen Maesincla

Scouts Hut, Maesincla - Glenys Griffiths 01286 675462

Wednesday Friday

10.00-11.00
Ymarfer Cadw’n Heini Cadair
(Tutor: Caroline Moncrief)

10.00 – 11.30
Dosbarth Cyfrifiaduron
(Tiwtor: Brian Roberts)

Rhaglen Bontnewydd

Y Cartref, Bontnewyddd - 01286 808732

Dydd Llun 

Dydd Mawrth  

Dydd Mercher 

Dydd Iau 

Dydd Gwener 

10:00—12:00
Garddio Men’s Shed

09.30 - 3.30 
Gofal Dydd 

10:00 —1:00
Celf a Chrefft £3.00

 

 

 

1:00—3:00
Clwb Cyfrifiaduron £3.00

09.30 - 3.30 
Gofal Dydd 

10:00—4:00
Creu Cerdyn £5.00

1:00—3:00
Clwb Chwarae Cardiau £3.00

 

10.00-12.00
Clwb Gwau 

2:00 - 3:00
Ymarfer Corff FABS £3.00

09.30 - 3.30 
Gofal Dydd 

Rhaglen Brynsiencyn

Y Ganolfan, Brynsiencyn - Dave Shone 01248 430469

Dydd Llun a Dydd Mawrth 

Wednesday Thursday

10.30-12.30
Clwb Llyfrau 

Crefftau 

Dydd Mawrth 

10.00 – 1.00
Hanes Lleol 

1.00 – 3.00
Bingo

(Dydd Mawrth cyntaf y mis)

7.00 - 9.00 
Clwb Ffilm

(pob yn ail nos fawrth)

10.00 – 12.00
Bore Coffi

Clwb y Bryn

10.30
Clwb Cerdded 

11.30 – 12.30
Tai Chi

2.30 – 3.30
Atal Codymau

9.30 – 11.00
Cyfrifiaduron

10.30
Cynllun Siopa 

(Cysylltwch am wybodaeth)

7.00 – 9.00
Bingo